Türkiye: Dijital haklar ve seçimler konulu çevrimiçi çalıştay

Türkiye: Dijital haklar ve seçimler konulu çevrimiçi çalıştay - Digital

Başvuru Çağrısı

ARTICLE 19 Türkiye’de sivil toplum için dijital haklar ve seçimler konulu çevrimiçi bir çalıştay düzenleyeceğini duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. Çalıştay 4 Mayıs Perşembe günü Türkiye saatiyle (GMT+3) 12:00 – 18:00 arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. İngilizce dilindeki atölyede Türkçe simültane tercüme hizmeti sunulacaktır.

Türkiye’de son yıllarda medyaya yönelik yoğun baskıların ardından sosyal medya insanların bağımsız haberlere ulaşabildiği ve kendilerini ifade edebildiği son alanlardan biri haline gelmiş, çevrimiçi sansür ve hassas dönemlerde sosyal medyanın kısıtlanması ise yaygınlaşmıştır. Çekişmeli 14 Mayıs seçimleri öncesinde, Türkiye’de ifade özgürlüğünün kalan alanları da ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır.

İfade alanı hızla daralırken, çevrimiçi ifadeye yönelik saldırılarla mücadele edecek etkili stratejiler her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Bu çevrimiçi atölye çalışmasında insan hakları uzmanları, diğer konuların yanı sıra, seçim dönemlerinde internetin kapatılması, içeriğin denetlenmesi ve çevrimiçi siyasi söylem de dahil olmak üzere ifade özgürlüğüne yönelik farklı dijital tehdit biçimlerini tartışmak üzere bir araya gelecektir. Katılımcılara çevrimiçi ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere nasıl karşı koyabilecekleri konusunda pratik kılavuzlar sunulacaktır. Atölye çalışmasının sonunda katılımcılar, dijital teknolojiler ve ifade özgürlüğüne ilişkin uluslararası yasal çerçeve hakkında bilgi sahibi olacak ve çevrimiçi ifade özgürlüğü hakkını korumak için nasıl etkili savunuculuk yapabileceklerini öğreneceklerdir. 

ARTICLE 19, Türkiye’deki sivil toplum üyelerini aşağıdaki oturumlara katılmak için başvuruda bulunmaya davet etmektedir:*

  • Oturum 1: Başlangıç (12:00 – 12:25 Türkiye saati)
  • Oturum 2: Uluslararası insan hakları hukukunun internet kesintilerine uygulanması (12:30 – 14:00 Türkiye saati)
  • Oturum 3: Seçimler ve dijital alanda ifade özgürlüğü (14:30 – 16:00 Türkiye saati)
  • Oturum 4: İçerik denetimi, mikro hedefleme ve siyasi reklamlar (16:30 – 17:30 Türkiye saati)
  • Kapanış (17:30 – 17:40 Türkiye saati)
Çalıştaya katılmak için lütfen başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gönderiniz.
Kontenjanın sınırlı olacağını hatırlatmak isteriz. Yalnızca başvurusu kabul edilen adaylar sonuçtan haberdar edilecektir. Sorularınız için lütfen ARTICLE 19 ile (İngilizce veya Türkçe) eca@article19.org adresine yazarak iletişime geçiniz.

* Taslak programa ilişkin detaylar ve oturum süreleri değişebilir.

 

 

GDPR Hükmü

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) (Yönetmelik (AB) 2016/679) ve Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uymak amacıyla, sunulan kişisel veriler yalnızca ARTICLE19 tarafından proje yönetimi ve sorumlu olduğu kamu harcamaları ile ilgili olarak Avrupa ve Türk hukuku kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanılacaktır.Katılımcılar bu formu imzalayarak etkinliğe katılımlarını teyit etmekte, gerekli tüm verileri (yaş, cinsiyet, meslek ve kişisel e-posta adresi dahil) temin etmeyi kabul etmekte ve bu verilerin sadece yukarıda belirtilen amaç için kullanılmasına izin vermektedir.Katılımcı herhangi bir zamanda eca@article19.org adresiyle iletişime geçerek kişisel verilerine erişim, düzeltme veya silme ya da söz konusu verilerin işlenmesinin kısıtlanması talebini ARTICLE 19’a bildirebilir.