آنچه باید درباره انقلاب تلفنهای همراه در ایران بدانید

آنچه باید درباره انقلاب تلفنهای همراه در ایران بدانید - Digital

Samira Mohmmadi, 31, an architect, checks Facebook on her smart phone as she hangs out with friends (unseen) from a high terrace overlooking the capital.

پیشرفت‌های فناوری پتانسیل دگرگونی حرکت‌های جهانی در زمینه‌های مربوط به حقوق بشر را دارا هستند. تنها با یک نگاه به آغاز امیدبخش حرکت‌هایی همچون انقلاب‌های بهار عربی، اعتراضات فرگوسن و جنبش جان سیاه‌پوستان مهم استکافی است که نقش مهم فناوری را در جنبش‌های اجتماعی ببینیم.

در همه‌جای دنیا فناوری به طور روزافزونی به منظور تحقق عدالت و برابری برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده شامل زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و پناهجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با این وجود، در ایران،  به رغم اینکه حدوداْ ۴۰ میلیون تلفن هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر ماهه یک میلیون به این تعداد افزوده می‌شود، تقریباْ هیچ اپلیکیشنی برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی وجود ندارد. با تسلط دولت بر بازار اپلیکیشن و جلوگیری از توسعه‌ی بخش فناوری‌های مدنی توسط حکومت، گروه‌هایی که در این زمینه‌ فعالیت می‌کنند از ساخت و استفاده ازاپلیکیشن‌های مرتبط که از نگاه حکومت خراب‌کارانه قملداد می‌شوند، باز می‌مانند. این واقعیت زندگی میلیون‌ها انسانی است که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند؛ تا امروز!

اتحاد برای ایران که یک نهاد غیرانتفاعی مستقل و مستقر در منطقه‌ی سانفرانسیسکو است، اخیراْ پروژه‌ی ایران‌کوباتور که یک مسابقه‌ی جهانی برای تولید اپلیکیشن‌های اندروید برای مصارف اجتماعی داخل ایران است را راه‌اندازی کرده است. ایران‌کوباتور، با همکاری رهبران جامعه‌ی مدنی و و متخصصان فناوری و برای ایجاد  بخش تکنولوژی مدنی ایران راه‌اندازی شده است. هدف نهایی این پروژه تشویق به مشارکت مدنی ایرانیان و تآمین فناوری‌هایی به منظور توانمندسازی آنها برای سازمان‌دهی، اجتماع و اظهار نظر آسان و امن است.

در طول مسابقه، ایران‌کوباتور، فعالان جامعه‌ی مدنی و متخصصان فناوری که تمایل به استفاده از مهارت‌هایشان برای ایحاد تغییر  و دسترسی به یک بازار دست‌نخورده با میلیون‌ها کاربر بالقوه دارند را با یکدیگر متصل خواهد کرد. حوزه‌هایی که برای ساخت اپلیکیشن بر روی‌شان تمرکز خواهد شد طی یک نیازسنجی گسترده تعیین شده‌اند. اتحاد برای ایران از ۲۰۰ فعال و سازمان‌دهنده‌ی اجتماعی برای تعیین نیازهای جامعه و راه حل‌های بالقوه و فن‌آورانه، نظرسنجی کرده است. اپلیکیشن‌های ممکنی که در قالب ایران‌کوباتور ساخته خواهند شد شامل اپلیکیشنی برای اتصال قربانیان خشونت خانگی به یکدیگر و به منابع موجود ویا اپلیکیشنی مانند YELP برای قادرسازی کاربران به منظور ارزیابی مسئولین و خدمات حکومتی است.

در نهایت هیأت داوران ایران‌کوباتور که  یک گروه متنوع و الهام بخش از فعالان حقوق بشر و سازمان دهندگان، سرمایه گذاران، کارشناسان فن آوری های تلفن همراه، و محققان امنیتی است، با تکیه بر حوزه‌های هدف که از طریق نیازسنجی تعیین شده‌اند، حداکثر ۲۰ اپلیکیشن را برای ساخت انتخاب خواهند کرد.

گروه‌های برنده، علاوه بر جوایز مالی، حمایت نهادی گسترده و ممیزی های کامل امنیتی و تست آسیب پذیری، برای اطمینان از ایمنی اپلیکشن‌ها و کاربران داخل ایران، دریافت خواهند کرد.

اتحاد برای ایران دارای سابقه ی طولانی کار مشترک در داخل ایران، از تاسیس خود در سال ۱۳۸۸ تا به امروز است. وقایع ۸۸ انگیزه‌ی فیروزه محمودی، مدیر اجرایی و مؤسس اتحاد برای ایران به منظور راه‌اندازی یک تظاهرات جهانی در حمایت از شهروندان ایرانی و خواست آنها برای دموکراسی بود. امروز، نیمی از کارکنان اتحاد برای ایران، فعالان و زندانیان سیاسی سابق هستند که پس از سرکوب ۱۳۸۸  مجبور به  ترک ایران شده اند. اتحاد برای ایران بر روی کار با و نه برایمردم ایران برای دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق بشر متمرکز است.