سانسور

به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند
14.10.2022 1 min read

به آزار و دستگیری پایان دهید: مقامات ایرانی باید فوراً فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال را آزاد کنند

Click here to go to article
تحلیل حقوقی – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ایران : ابزار سرکوب مضاعف
06.07.2022 1 min read

تحلیل حقوقی – مواد الحاقی به قانون مجازات اسلامی ایران : ابزار سرکوب مضاعف

Click here to go to article
ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد
09.06.2022 1 min read

ایران: متا باید سیاست‌هایش در زمینه‌ی تعدیل محتوا به زبان فارسی را مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار دهد

Click here to go to article
ایران-  هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»
17.03.2022 1 min read

ایران- هشدار جمعی از سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی طرح «صیانت»

Click here to go to article
محدودیت اینترنت: خیز خطرناک حاکمیت به سوی اجرای «طرح صیانت»
04.11.2021 1 min read

محدودیت اینترنت: خیز خطرناک حاکمیت به سوی اجرای «طرح صیانت»

Click here to go to article
ایران – «طرح صیانت» مجلس شورای اسلامی کنترل کامل اینترنت را به مقامات می‌دهد
05.08.2021 1 min read

ایران – «طرح صیانت» مجلس شورای اسلامی کنترل کامل اینترنت را به مقامات می‌دهد

Click here to go to article
ایران:‌ قانون‌گذاران طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام» را فورا از دستور کار خارج کنند
10.12.2020 1 min read

ایران:‌ قانون‌گذاران طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام» را فورا از دستور کار خارج کنند

Click here to go to article
ایرانیان با استفاده از حق خود بر دانستن، خواستار پاسخگویی مقامات درباره قطعی غیرقانونی اینترنت‌اند
12.11.2020 1 min read

ایرانیان با استفاده از حق خود بر دانستن، خواستار پاسخگویی مقامات درباره قطعی غیرقانونی اینترنت‌اند

Click here to go to article
آرتیکل ۱۹ گزارش می‌دهد: قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای آن
07.10.2020 1 min read

آرتیکل ۱۹ گزارش می‌دهد: قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای آن

Click here to go to article